0.346 219 17 09-10
Sosyal Medya Hesaplarımız

Anaokulu Eğitim Öğretim

Anasayfa » Anaokulu Eğitim Öğretim

CÜ VAKFI OKULLARI; kurulduğu 2000 yılından bugüne kadar gelişimi ve değişimi kendine ilke edinmiştir. Birbiri ardına açılan; CÜ VAKFI Anaokulları, CÜ VAKFI İlköğretim Okulu, Özel CÜ VAKFI Lisesi, CÜ VAKFI ORTAOKULU ile birlikte tam donanımlı ve kalite standartlarında eğitim verme ilke ve gayretiyle hareket ediyoruz.

Öğrencilerimizi; en iyisi için, en doğru şekilde en doğru eğitim öğretim ortamında en doğru eğitim materyalini seçerek öğrencilerimizin seviye ve becerilerine göre en iyi şekilde yetiştiriyoruz; çünkü biliyoruz ki başarı ve gelişimin sınırı yoktur!

Misyonumuz

Öğrencilerimizin kişisel potansiyelini ve yeteneklerini sonuna kadar geliştirmelerine olanak sağlayan bir eğitim-öğretim ortamı sunarak ‘çağdaş dünya insanı’ yetiştirmektir.

Vizyonumuz

CÜ vakfı anaokulu olarak, Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, eğitim ve öğretimi çağdaş bir altyapıyla evrensel standartlarda yürütmek ve ülkemizde örnek gösterilen kurumlar arasında yer almaktır.

Hedeflerimiz

Kurum vizyonunu gerçekleştirmek için eğitim ve öğretim programlarındaki temel hedefleri şunlardır:

  • Öğrencilerimizi; sorgulayan, doğru bilgiye hızlı bir şekilde kendi ulaşabilen ve bilgiyi bağımsız olarak aklının süzgecinden geçirerek özümseyen bireyler olarak yetiştirmek,
  • Öğrencilerimizin birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi kazanmalarına katkıda bulunmak,
  • Öğrencilerimizin kendilerine ve diğer bireylere saygı duyan, sosyal hizmet duygusu gelişmiş, zamanını iyi kullanan, duygularını rahatça aktarabilen, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmanın önemini kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
  • Öğrencilerimizin ikinci bir dili etkin bir biçimde kullanarak, global gelişmeleri izleyebilmeleri ve uluslararası düzeyde başarılı olabilmeleri için gerekli altyapıyı sunmak,
  • Öğrencilerimizin teknolojiyi özümsemelerini sağlamak, eğitim ve iş yaşamında teknolojiyle iç içe olmanın artılarından yararlanabilmelerine olanak tanımak,
  • Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sorunlar üzerinde düşünmeye, irdelemeye ve çözüm önerileri üretebilmeye yönlendirmek,
  • Öğrencilerimizin akademik yaşamlarında ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olmak,
  • Her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu düşünce yeteneğiyle donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek,
  • Eğitim ve öğretime yaklaşımımızı ‘öğrenci merkezli’ bir anlayışla, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek belirlemektir. Bu sebeple ilkokula başlama sürecinde öğrencinin bilgi becerileri ile yakından ilgilenmekle beraber her öğrencinin 4 yıllık öğretim hayatında bilişsel becerileri ve performans tanılaması yapılarak beceri haritaları çıkarılarak bilimsel yöntemler ışığında öğrenci merkezli ve bireye özgü metodlar geliştirilmiş olup ilk okul basamağında öğrencinin 4 yıl süre içerisinde akademik anlamda öğrenme stiline göre homojen sınıflarda öğretim hayatına başlamasını sağlamakla beraber, beceri ve yetenekleri doğrultusunda profesyonel anlamda (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ-BEDEN EĞİTİM VE SPOR YÜKSEKOKULU İŞBİRLİĞİ VE AKADEMİK DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVESİNDE )en az 1 lisanslı spor dalında temelini atmakla beraber kültürel sosyal faaliyetlerde yetenekleri doğrultusunda bütün parçası olabilen aynı zamanda bireysel gelişimini; ruhen, fikren ve düşsel anlamda geliştirmeyi ve farklı ufukları kazandırmayı amaçlamaktadır.
  • yy Türkiye’sinde bizlerde tıpkı sizler gibi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelecek hayatında iş, hayat başarısı ve aynı zamanda kariyer planlaması kaygısı içerisindeyiz. Bu ortak kaygı ve sorumluluk bilinci ile çocuklarımızın eğitim öğretim ortamında sağlıklı bireyler yetiştirmek, maksimum güven ortamını sağlamak ve onların maximum düzeyde istifade edebilecekleri fiziki ortamı hazırlamaktayız. Onların güvenliklerini evinizden çıktığı dakikadan başlayarak akşam eve dönünceye kadar geçen sürede teknolojik altyapımızla takip etmekte ve sizlerin bilgisine sunmaktayız.
Anaokulu İletişim;
0.346 219 17 20 nolu telefondan anaokulumuza ulaşabilirsiniz...