0.346 219 17 09-10
Sosyal Medya Hesaplarımız

EĞİTİM – ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ

Anasayfa » EĞİTİM – ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ
EĞİTİM – ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ

Özel C.Ü Vakfı Okulları, eğitimde “Önce İyi İnsan Yetiştirir” felsefesiyle 13 başarılı yılı geride bırakan kaliteli eğitim geçmişini ve çağın değişimlerini bir arada bulundurmayı hedefleyerek, evrensel değerler önderliğinde öğrenci yetiştirme anlayışını benimsemiştir.

Öğrencilerimizin yaşayan değerleri içselleştirmesi, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesi, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemesine olanak sağlanır.

Okulumuzda, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır.

Disiplinler arası işbirliği ile öğretim yöntemleri desteklenir.

Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; düşünen, soran, sorgulayan, araştıran ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.

Öğrencilerin öğrenme şekilleri göz önünde tutularak, bilgiye ulaşmaları için birden fazla duyu organına hitap eden çeşitli görsel-işitsel bilişim teknolojilerinden yararlanılır.

Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dil olan Almanca da sosyal ve akademik hayatlarında etkin olarak kullanılabilecek düzeyde öğretilir.

Sınıf ortamının yanı sıra farklı yaşam alanları da kullanılarak, öğrencinin “yaparak-yaşayarak” öğrenmesine olanak sağlanır.

Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine; öğrencilerin düşüncelerini özgürce paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmasına önem verilir.

Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verilir.