0.346 219 17 09-10
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kalite Hedeflerimiz

Anasayfa » Kalite Hedeflerimiz
Kalite Hedeflerimiz

Ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, insan haklarına saygılı, okuyan, sorgulayan, araştıran, yaşam boyu öğrenen, laik ve demokrat, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Atatürkçü gençler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin, kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak; özgüvenli, kendisi ve çevresiyle barışık, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimizi, bir üst öğrenim kurumuna ve yetişkinlik yaşamına hazırlamaktır.

Öğrencilerimizi; kültür, sanat ve spor etkinliklerinde başarılı ve katılımcı, estetik ,etik değerlere ve çevre bilincine sahip, kendi kültürünü özümseyip geliştirebilecek ve farklı kültürlere saygılı insanlar olarak yetiştirmektir.

Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dil olan “Almanca”yı da sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanabilecek düzeyde öğretmektir.

Öğrencilerimize, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri kazandırmaktır.

Sunacağımız eğitim kalitesinin, çalışanlarımızın kalitesi ile başladığına inanan bir kurum olarak; nitelikli eleman istihdam etmek, alışanlarımızın gelişmesine olanak tanımak, onların verimliliğini artırmak, yetenek, güç ve yaratıcılığından en üst düzeyde yararlanmaktır.

Çalışanlarımız için, işbirliği ve dayanışmanın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmak; C.Ü Vakfı Okulları’nın nesiller boyu istenen hizmeti vermesini güvence altına almaktır.

Atatürk ilke ve inkılâplarından aldığımız güçle, öğrencilerimize, insanlarımıza, topluma ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmektir.