0.346 219 17 09-10
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ortaokul Eğitim Öğretim

Anasayfa » Ortaokul Eğitim Öğretim

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VAKIF OKULLARI

ÖZEL MAHİR SEVİM ÖZDUMAN ORTAOKULU

Tarihçemiz

Okulumuz inşaatına 2000 yılının Mayıs ayında başlanmış ve 80 gün gibi kısa bir zamanda tamamlanarak 2000-2001 Öğretim yılında 98 öğrenci ile eğitim öğrenime başlamıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi tarafından bağışlanan yerleşke içindeki arazide okulun açılması için eğitim öğretimin her alanında maddî-manevî büyük destek olan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ile hayırseverlerin bağışları ile okulumuzun inşaatı kısa sürede tamamlanmış ve eğitim öğretim hayatına başlanmıştır.

C.Ü. Vakfı Okullarında 4 Okul (Anaokulu | İlkokul | Ortaokul | Anadolu Lisesi) 30 derslik (sınıf), bilişim teknolojileri derslikleri, resim-iş, müzik derslikleri, fen bilimleri laboratuvarı, 3D Sinema Sınıfı, kütüphane ile bütünleştirilmiş yabancı dil film odaları, spor salonu ile yemekhane, kantinler ve çok amaçlı kullanım için hizmet veren bir salon aktif olarak kullanılmaktadır.

Vizyonumuz

Öğrenci yaşantılarını ön plâna çıkararak geçmişten geleceğe bir köprü kurup diğer öğretim kurumları arasında öğrenen ve etkili bir okul olarak kendini yenileyebilme özelliği ile lider olan, örnek niteliklere sahip ve dışa doğru açılan, takım ruhuna önem veren bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş ve tüm paydaşlarıyla dostluk ortamında çalışmayı arzulayan çağdaş demokratik örnek bir kurum olmak.

Misyonumuz

Öğrencilerimizi yenilikçi yaklaşımlar içeren öğretim programlarımız ışığında bir üst kuruma ve yetişkinlik yaşamına hazırlarken; onları anadilinde başarılı, birden fazla yabancı dilde yetkin, farklı kültürlere hoşgörülü, fen ve matematik bilimlerinde geleceğe dönük, edebiyat, sanat ve sporla ilgili, etik değerleri benimsemiş, çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenen, tarihsel bilince sahip ve toplumsal analiz becerileri gelişmiş, teknolojiye ayak uydurabilen, bilgili, becerili ve özgüvene sahip, ülkesine ve tüm insanlığa yararlı, araştırıcı, üretici Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı nesiller olarak yetiştirmektir. C.Ü Vakfı Okulları’nın kalite politikası: Millî eğitim sistemimizin ilke ve amaçları doğrultusunda çağdaş, evrensel, laik ve bilimsel eğitim sunmak, bu eğitimin sürekliliğini ve gelişimini güvence altına almak, öğrenci, veli ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak, kurumumuzun işlevini, güvenilirliğini ve saygınlığını artırmaktır.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VAKFI OKULLARI İLKELERİ

Sorumluluk sahibi, çalışkan,

Kendisini ifade edebilen, özgüveni yüksek,

Kendisiyle ve çevresiyle barışık, uyumlu,

Her zaman doğruyu söyleyen, özü sözü bir,

Ülkesini seven, ülkesine güvenen,

Uygar dünyaya uyum sağlayabilen,

Değişime açık, yeniliğe istekli,

Gerektiğinde risk alabilen, kararlar verebilen,

Toplumsal duyarlılığı yüksek,

Okumayı, araştırmayı, keşfetmeyi zevk haline dönüştüren,

Soru sormayı, sorularla düşünmeyi alışkanlık haline getiren,

Analizler, sentezler, çıkarımlar yapabilen,

Kişisel yeteneklerinin farkında olan,

Üretken ve yaratıcı,

Bilimde, sporda, sanatta, iletişimde başarıya odaklanmış,

Bilgiye erişmeyi ve kullanmayı öğrenmiş,

Geçmişini bilen, geleceğine umutla bakabilen,

Çıkabileceği en yüksek zirveyi hedefleyen,

Geleneklere, inançlara, kültürel mirasa saygılı,

Çevresine pozitif enerji yayan, sağlığına özen gösteren,

Atatürkçü, çağdaş, laik, özgür ve demokratik bir Türkiye İdealinden ödün vermeyen, ülkesini çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen bir gençlik yetiştirmektir.

Bu kalite politikası ve ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi amaçlanan hedefler

Kalite Hedeflerimiz

Ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, insan haklarına saygılı, okuyan, sorgulayan, araştıran, yaşam boyu öğrenen, laik ve demokrat, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Atatürkçü gençler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin, kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak; özgüvenli, kendisi ve çevresiyle barışık, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimizi, bir üst öğrenim kurumuna ve yetişkinlik yaşamına hazırlamaktır.

Öğrencilerimizi; kültür, sanat ve spor etkinliklerinde başarılı ve katılımcı, estetik ,etik değerlere ve çevre bilincine sahip, kendi kültürünü özümseyip geliştirebilecek ve farklı kültürlere saygılı insanlar olarak yetiştirmektir.

Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dil olan “Almanca”yı da sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanabilecek düzeyde öğretmektir.

Öğrencilerimize, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri kazandırmaktır.

Sunacağımız eğitim kalitesinin, çalışanlarımızın kalitesi ile başladığına inanan bir kurum olarak; nitelikli eleman istihdam etmek, alışanlarımızın gelişmesine olanak tanımak, onların verimliliğini artırmak, yetenek, güç ve yaratıcılığından en üst düzeyde yararlanmaktır.

Çalışanlarımız için, işbirliği ve dayanışmanın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmak; C.Ü Vakfı Okulları’nın nesiller boyu istenen hizmeti vermesini güvence altına almaktır.

Atatürk ilke ve inkılâplarından aldığımız güçle, öğrencilerimize, insanlarımıza, topluma ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmektir.

 

EĞİTİM – ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ

Özel C.Ü Vakfı Okulları, eğitimde “Önce İyi İnsan Yetiştirir” felsefesiyle 13 başarılı yılı geride bırakan kaliteli eğitim geçmişini ve çağın değişimlerini bir arada bulundurmayı hedefleyerek, evrensel değerler önderliğinde öğrenci yetiştirme anlayışını benimsemiştir.

Öğrencilerimizin yaşayan değerleri içselleştirmesi, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesi, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemesine olanak sağlanır.

Okulumuzda, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır.

Disiplinler arası işbirliği ile öğretim yöntemleri desteklenir.

Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; düşünen, soran, sorgulayan, araştıran ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.

Öğrencilerin öğrenme şekilleri göz önünde tutularak, bilgiye ulaşmaları için birden fazla duyu organına hitap eden çeşitli görsel-işitsel bilişim teknolojilerinden yararlanılır.

Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dil olan Almanca da sosyal ve akademik hayatlarında etkin olarak kullanılabilecek düzeyde öğretilir.

Sınıf ortamının yanı sıra farklı yaşam alanları da kullanılarak, öğrencinin “yaparak-yaşayarak” öğrenmesine olanak sağlanır.

Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine; öğrencilerin düşüncelerini özgürce paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmasına önem verilir.

Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verilir.

Ortaokul İletişim
0.346 219 17 10 nolu telefondan Ortaokulumuz ile iletişime geçebilirsiniz